Vật phẩm phong thủy

Mỗi vật phẩm phong thủy có ý nghĩa và công năng khác nhau.

Chúng tôi đã mô tả trong từng loại vật phẩm. Vui lòng xem.

Vật phẩm phong thủy Có 16 sản phẩm.

trên mỗi trang
Đang hiển thị 1 - 12 trong số 16 sản phẩm
 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH01 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH02 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH03 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH04 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH05 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH06 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH07 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH08 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Tỳ Hưu Phong Thủy AVZ-TH09 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết giá.

 • Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc có một chú Cóc ngậm tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngậm tiền được tin là có sức mạnh độc đáo đầy quyền năng, nó có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà bạn đối mặt trong cuộc sống. Cóc Phong Thủy AVZ-C01 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng...

 • Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc có một chú Cóc ngậm tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngậm tiền được tin là có sức mạnh độc đáo đầy quyền năng, nó có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà bạn đối mặt trong cuộc sống. Cóc Phong Thủy AVZ-C02 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng...

 • Nếu bạn đang đối đầu với các vấn đề về tài chính, việc có một chú Cóc ngậm tiền trong nhà là điều nên có. Cóc ngậm tiền được tin là có sức mạnh độc đáo đầy quyền năng, nó có thể giúp bạn giải quyết hầu hết các vấn đề về tiền bạc mà bạn đối mặt trong cuộc sống. Cóc Phong Thủy AVZ-C03 bằng gốm sứ có phủ men. Sử dụng thời gian lâu không bay màu. Vui lòng...

Đang hiển thị 1 - 12 trong số 16 sản phẩm