Tỳ hưu phong thủy

Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may

mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Ngũ hoàng đại sát là

một sát tinh trong phong thủy, khi nó vào nhà thì tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ: Mang đến

những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đ...

Đây là một trong những vật phẩm phong thủy có tác dụng chiêu tài, phát lộc, bảo trợ sức khỏe, may

mắn trong công danh, trấn nhà để tránh tà khí, hóa giải “Ngũ hoàng đại sát”. Ngũ hoàng đại sát là

một sát tinh trong phong thủy, khi nó vào nhà thì tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ: Mang đến

những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận.

Xem

Tỳ hưu phong thủy Có 9 sản phẩm.

Đang hiển thị 1 - 9 trong số 9 sản phẩm
Đang hiển thị 1 - 9 trong số 9 sản phẩm