Rùa phong thủy

Phong thủy cho rằng Rùa là linh vật trấn giữ ở phương Bắc.

Từ xưa, người ta đã quan niệm phương Bắc là nơi thu hút tiền

tài từ công việc và kinh doanh, giúp đem lại công danh, sự nghiệp.

Rùa phong thủy Chỉ có 1 sản phẩm.

Đang hiện thị 1 - 1 trong tổng số 1 sản phẩm
Đang hiện thị 1 - 1 trong tổng số 1 sản phẩm